Đại hội Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo

06/08/2015 | 760

 Ngày 06/8/2015, Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Vũ Luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ, đại diện các ban, đơn vị tham mưu của Đảng ủy Khối cùng gần 200 đại biểu đại diện cho 1.277 đảng viên của Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Vinh Hiển - Bí thư Đảng uỷ Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: Một trong những dấu ấn đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua là bằng quá trình lao động sáng tạo, với quyết tâm cao, tập trung công sức và trí tuệ toàn Đảng bộ, ý thức trách nhiệm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; Đảng bộ Bộ GD&ĐT cùng với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ đã tham mưu làm rõ và sáng tỏ những vấn đề cốt lõi về chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.
Sau kết luận của Hội nghị TW 7 và Nghị quyết Hội nghị TW 8, khoá XI, Quốc hội, Chính phủ đã có Nghị quyết triển khai, cụ thể hoá và ngành GD đã từng bước tổ chức thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT với tinh thần quyết liệt, chắc chắn và đồng bộ.
Kết quả năm học 2014-2015 ở các bậc học, ngành học và thành công bước đầu của Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua đã khẳng định bước đi đúng đắn, củng cố niềm tin vững chắc hơn vào những quan điểm về đổi mới GD mà Nghị quyết 29, khoá XI của TW đã thông qua…
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng chúc mừng những kết quả công tác của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí ghi nhận Đảng uỷ Bộ GD&ĐT đã coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nghiêm túc tổ chức, triển khai việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đảng uỷ Khối, nhất là Nghị quyết 02 về công tác tư tưởng; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

 


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020
 
Đồng tình với những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 cần có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong xã hội hiện đại với vai trò quan trọng của kinh tế tri thức, không có lĩnh vực nào trong đời sống xã hội không có vai trò tác động của giáo dục đào tạo. Giáo dục và đao tạo luôn là quốc sách hàng đầu trong thế giới cạnh tranh và phát triển; dù ở từng đơn vị, một địa phương hay tầm quốc gia, muốn phát triển đều cần có nguồn nhân lực chất lượng cao. Muốn vậy, phải bắt đầu từ giáo dục; đầu tư cho giáo dục - đó là đầu tư cho sự phát triển. Đảng bộ cần tiếp tục quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Cán sự đảng; giữa cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Đồng chí mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ làm tốt công tác tham mưu, tổ chức, động viên trong toàn ngành tiếp tục đổi mới phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt"; mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo; tấm gương đó có trái tim của người mẹ, có trí tuệ của nhà khoa học và có thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa và giàu lòng yêu thương con người... 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Vũ Luận khẳng định sự nỗ lực, cố gắng, khẩn trương của Đảng ủy và lãnh đạo Bộ cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên cán bộ, đảng viên trong triển khai các công việc chuẩn bị cho việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Cụ thể trong công tác khảo thí và kiểm định chất lượng: ra đề, đánh giá chất lượng học sinh, thay đổi cách thi cử, cách dạy và cách học từ bậc tiểu học, trung học đến đại học …
Đồng chí Bộ trưởng khẳng định đó là nhũng kết quả bước đầu “Vạn sự khởi đầu nan”, lấy được lòng tin của xã hội và lòng tin của chính chúng ta”. Bộ trưởng khẳng định cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã ý thức phải nhanh chóng đưa Nghị quyết 29 vào cuộc sống;đã hành động và suy nghĩ xuất phát trực tiếp từ lợi ích của học sinh, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh và nhận phần khó khăn về phía mình; song cần tiếp tục khiêm tốn và cầu thị hơn.
Thời gian tới, yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo vẫn cấp thiết, để đổi mới giáo dục và đào tạo trước hết mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo cần phải đổi mới mình, toàn cơ quan Bộ phải đổi mới. Đồng chí Bộ trưởng cũng ghi nhận sự phối hợp và đổi mới của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ trong nhiệm kỳ qua.
Góp ý cho nhiệm kỳ 2016-2020, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đặc biệt nhấn mạnh cần tổ chức đưa Nghị quyết 29 vào cuộc sống toàn diện hơn, mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và hiệu quả hơn.
Tại Đại hội, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ VI (2015-2020 đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GD&ĐT khoá VI và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
 

Đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội


 
Một số chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2015-2020
1. Lãnh đạo đảng bộ Bộ trong sạch vững mạnh; phát huy trí tuệ toàn đảng bộ, đoàn kết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương khoá XI. Cấp uỷ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Phấn đấu có 100% đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc đảng bộ Bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.
3. Phấn đấu 100% cấp uỷ xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.
4. Phấn đấu 100% cấp uỷ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% chi bộ xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý.
5. Phấn đấu 100% cấp uỷ xây dựng hoàn thiện và ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đảng uỷ, chi uỷ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể.
6. Hàng năm có ít nhất 95% đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ,
trong đó có ít nhất 50% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 20% tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và có ít nhất 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
7. Trong cả nhiệm kỳ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho 300 đến 400 quần chúng ưu tú, kết nạp ít nhất 250 đảng viên mới và 100% đảng viên mới được công nhận đảng viên chính thức đúng quy định.
8. Phấn đấu 100% đảng bộ có đủ điều kiện bố trí đủ cán bộ chuyên trách và phân công cán bộ làm công tác kiểm tra theo quy định.

 


Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020
 

Ban Biên tập
Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin định kỳ về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin định kỳ về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT
27 ngày trước

Tập trung nguồn lực tài chính cho cải cách tiền lương

Tập trung nguồn lực tài chính cho cải cách tiền lương
1 tháng trước

Tháo gỡ vướng mắc trong quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Tháo gỡ vướng mắc trong quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT
1 tháng trước

Ngành BHXH: Cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt nhất cho người dân

Ngành BHXH: Cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt nhất cho người dân
1 tháng trước

• Hội nghị quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (1 tháng trước)

• “Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng” (1 tháng trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý I-2019 (1 tháng trước)

• Quy định về thanh toán BHYT trong năm 2019 (2 tháng trước)

• Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân (2 tháng trước)

• Xây dựng Đảng về đạo đức, nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Phát triển BHXH, BHYT: Mở rộng đối tượng gắn liền với bảo đảm quyền lợi người tham gia (2 tháng trước)

• Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (2 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực trạng và giải pháp (2 tháng trước)

• Điểm mới về lương, BHXH trong năm 2019 (2 tháng trước)