Chuong trinh hanh dong thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang Untitled Page
Thứ Năm, ngày 1 tháng 9 năm 2016 E-mail gửi Tòa soạn Liên hệ
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
LÊ MẠNH HÙNG
 

Tài liệu - Văn kiện - Văn bản
Chuong trinh hanh dong thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và đặc điểm, tình hình của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối  ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau:Download


Thông báo
Thông báo về nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và nộp hồ sơ dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2016.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông báo về việc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Thông báo về việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2015 - 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính