Báo điện tử Đảng ủy khối các Cơ quan Trung Ương - Trang tin tức, sự kiện, phóng sự

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: quán triệt, triển khai các quy định, chỉ thị của Trung ương

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: quán triệt, triển khai các quy định, chỉ thị của Trung ương

 22/09/2016 |  37

Ngày 20-9, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Quy định 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, ...

Cán bộ cần phải học để làm “đầy tớ” nhân dân

Cán bộ cần phải học để làm “đầy tớ” nhân dân

 22/09/2016 |  11

Cách đây 71 năm, ngay sau khi đất nước được độc lập, ngày 8-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “xóa nạn mù chữ” trong cả nước, thực hiện chống “giặc dốt” - kẻ thù nguy hiểm cùng với “giặc đói” và “giặc ngoại xâm” lúc bấy giờ. Sau nhiều thập kỷ, trình độ văn hóa của người ...

Công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

Công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

 21/09/2016 |  33

Sáng 21-9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện vụ, việc tham nhũng, lãng phí thông qua kiểm toán

 20/09/2016 |  21

TCCS - Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trên nhiều phương diện, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kiểm tra, kiểm toán, được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng từ Đại hội IX, X, XI và XII.

Công bố quyết định kiểm tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố quyết định kiểm tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 19/09/2016 |  52

Chiều 19-9, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức buổi công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một ...

Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối  các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải

Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải

 19/09/2016 |  29

Ngày 19/9/2016, tại Hà Nội, Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” đã tiến hành khảo sát tại Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải. Đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy ...

Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối  các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

 19/09/2016 |  31

Ngày 16/9/2016, tại Hà Nội, Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” đã tiến hành khảo sát tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ. Đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, ...

Ngày 13/9/2016, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương

Ngày 13/9/2016, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương

 19/09/2016 |  54

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì buổi làm việc, cùng dự còn có các Phó Bí thư Đảng ủy Khối, trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Kim Anh, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tập thể ...

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa VIII/2016

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa VIII/2016

 19/09/2016 |  35

Ngày 14/9/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa VIII/2016

Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối  các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”

Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”

 16/09/2016 |  51

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối về xây dựng Nghị quyết “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”, ngày 14/9/2016, tại Hà Nội, Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối đã tiến hành làm việc, khảo sát tại Đảng bộ Bộ Nội vụ.