Báo điện tử Đảng ủy khối các Cơ quan Trung Ương - Trang tin tức, sự kiện, phóng sự

Quán triệt và vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

Quán triệt và vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

 25/10/2016 |  4

TCCS - Đại hội XII của Đảng, trên cơ sở xác định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, khẳng định tiếp tục quán triệt và xử lý tốt 9 mối quan hệ lớn của công cuộc đổi mới, trong đó mối quan hệ lớn thứ 2 là mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới ...

Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục

Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục

 25/10/2016 |  7

Một trong những vấn đề quan trọng được thẳng thắn chỉ ra và thảo luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa qua là biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bài viết của tác giả TRƯƠNG MINH TUẤN tiếp cận, nhận diện vấn đề này trong lĩnh vực báo chí, chỉ rõ một ...

Tạp chí Cộng sản: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Tạp chí Cộng sản: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

 25/10/2016 |  5

TCCSĐT - Ngày 19-10-2016, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Tham dự có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đảng viên của Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giao góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giao góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

 25/10/2016 |  3

Đảng ta luôn coi trọng công tác tuyên giáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và có tính chất mở đường về tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng cách mạng, nền tảng chính trị của Đảng, nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần đưa đường lối đổi mới của Đảng đi ...

Phong cách Hồ Chí Minh: Nói đi đôi với làm

Phong cách Hồ Chí Minh: Nói đi đôi với làm

 25/10/2016 |  6

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong Chỉ thị xác định học tập và làm theo Bác trên 3 vấn đề: tư tưởng, đạo đức và phong cách. 

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quý IV năm 2016

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quý IV năm 2016

 25/10/2016 |  8

Ngày 18-10-2016, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý IV năm 2016 để thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt, triển khai Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06-10-2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ ...

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ VII Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ VII Ủy ban Kiểm tra Trung ương

 25/10/2016 |  8

Từ ngày 17 đến ngày 21-10-2016, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ VII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp

Ban Tuyên giáo Trung ương:Trao tặng Huy hiệu 50 năm, 30 năm tuổi Đảng cho ba đồng chí đảng viên

Ban Tuyên giáo Trung ương:Trao tặng Huy hiệu 50 năm, 30 năm tuổi Đảng cho ba đồng chí đảng viên

 24/10/2016 |  21

(TG) - Sáng 21/10, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng ...

Bế giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện (lớp thứ hai, năm 2016)

Bế giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện (lớp thứ hai, năm 2016)

 24/10/2016 |  29

Chiều 21-10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (lớp thứ hai, năm 2016). Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Lào

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Lào

 21/10/2016 |  102

Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2016 đã được đồng chí Thường trực Ban Bí thư phê duyệt, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Lào từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2016.