Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I, năm 2012
Thứ Tư, ngày 31 tháng 8 năm 2016 E-mail gửi Tòa soạn Liên hệ
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
LÊ MẠNH HÙNG
 

Trang chủ / Thông tin
Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I, năm 2012
Thứ ba - 17/1/2012
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng đảng viên mới Khóa I năm 2012
Ngày 13/01/2012, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng đảng viên mới Khóa I năm 2012 cho 87 học viên đến từ 13 đảng bộ trong Đảng bộ Khối. Lớp học được tổ chức trong 05 ngày (từ ngày 03/01 - 07/01/2012), bao gồm học tập trung trên lớp và tự nghiên cứu viết bài thu hoạch. Kết thúc Khóa học 100% học viên của lớp đủ điều kiện viết bài thu hoạch, 100% học viên có bài thu hoạch đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong đó có 43 học viên đạt loại giỏi chiếm 49%; 37 học viên đạt loại khá chiếm 43%; 07 học viên đạt loại trung bình chiếm 8%, đặc biệt có 09 học viên có kết quả học tập cao nhất và ý thức chấp hành Nội quy tốt được Ban Giám đốc biểu dương, gồm:

1. Đ/c Trần Hồng Hà - Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh - Đảng bộ Đài tiếng nói Việt Nam;
3. Đ/c Nguyễn Mạnh Kiên - Đảng bộ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam;
4. Đ/c Phan Thị Hồng Vân - Đảng bộ Bộ Ngoại giao;
5. Đ/c Nguyễn Văn Kỳ -  Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo;
6. Đ/c Nguyễn Thị Hải Thúy - Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương;
7. Đ/c Bạch Hưng Tân - Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước;
8. Đ/c Lưu Thị Nhàn - Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông;
9. Đ/c Ngô Phan Anh Ngọc - Đảng bộ Bộ Ngoại Giao.

Hồng Vân - CTV

Share |
Các bài viết khác:
BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI NHIỆM KỲ 2015-2020 (11/5)
Xây dựng 32 “Phòng Hồ Chí Minh” (10/9)
Học và làm theo Bác trong công tác tuyên truyền (10/9)
Chỉ thị 1973/CT-TTg năm 2011 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành (10/9)
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (10/9)
Tư tưởng về Xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/9)
Báo Nhân dân mở cuộc thi viết về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (10/9)
Một số kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2010 (10/9)
Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 (31/1)
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp (16/1)
Thông báo
Thông báo về nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và nộp hồ sơ dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2016.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông báo về việc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Thông báo về việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2015 - 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính