Báo điện tử Đảng ủy khối các Cơ quan Trung Ương - Trang tin tức, sự kiện, phóng sự

Ngày 25/10/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị Tuyên truyền an toàn giao thông năm 2016 cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngày 25/10/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị Tuyên truyền an toàn giao thông năm 2016 cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 28/10/2016 |  2

Tới dự hội nghị có ThS. Phạm Thị Vui, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm; đồng chí Trần Hữu Minh, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia; Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng gần 400 sinh viên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở và đạo đức nghề nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở và đạo đức nghề nghiệp

 28/10/2016 |  5

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở và đạo đức nghề nghiệp cho công chức, viên chức của Bộ.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2016Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2016

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2016Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2016

 28/10/2016 |  8

Sáng 25-10-2016, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2016. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong công tác kiểm tra, kỷ luật đảng

 27/10/2016 |  6

Trong suốt quá trình lãnh đạo thực hiện sự nghiệp cách mạng của dân tộc,  Đảng ta luôn xác định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Tư tưởng lấy dân làm gốc luôn được quán triệt trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, kỷ luật đảng nói riêng. Do đó, Đảng ...

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ (tháng 11/2016)

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ (tháng 11/2016)

 27/10/2016 |  18

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, ngày 27/10/2016, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 11/2016. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện các ban ...

Giải quyết vấn đề lợi ích dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn đổi mới hiện nay

Giải quyết vấn đề lợi ích dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn đổi mới hiện nay

 26/10/2016 |  23

TCCS - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nghiên cứu giải quyết lợi ích giữa dân tộc và quốc tế trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích dân tộc. Đây là quan điểm nhất quán của Người và được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong mọi quyết sách phát triển đất nước.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh:Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chống lại sự tha hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh:Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chống lại sự tha hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên

 26/10/2016 |  26

(TG)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". ...

Quán triệt và vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

Quán triệt và vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

 25/10/2016 |  32

TCCS - Đại hội XII của Đảng, trên cơ sở xác định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, khẳng định tiếp tục quán triệt và xử lý tốt 9 mối quan hệ lớn của công cuộc đổi mới, trong đó mối quan hệ lớn thứ 2 là mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới ...

Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục

Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục

 25/10/2016 |  44

Một trong những vấn đề quan trọng được thẳng thắn chỉ ra và thảo luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa qua là biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bài viết của tác giả TRƯƠNG MINH TUẤN tiếp cận, nhận diện vấn đề này trong lĩnh vực báo chí, chỉ rõ một ...

Tạp chí Cộng sản: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Tạp chí Cộng sản: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

 25/10/2016 |  48

TCCSĐT - Ngày 19-10-2016, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Tham dự có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đảng viên của Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản.