Kỷ yếu gương mặt 500 bí thư chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương năm 2012
Chủ Nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2016 E-mail gửi Tòa soạn Liên hệ
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
LÊ MẠNH HÙNG
 

Trang chủ / Thông tin
Kỷ yếu gương mặt 500 bí thư chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương năm 2012
Thứ tư - 4/4/2012
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tuyên dương 500 bí thư chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối
Ngày 10/12/2012, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sẽ tổ chức tuyên dương 500 bí thư chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối nhân dịp kỷ niệm 64 năm truyền thống và 5 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2012), Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trân trọng giới thiệu 500 gương mặt bí thư chi bộ tiêu biểu của toàn Đảng bộ năm 2012. Xin mời liên kết theo  thư mục Tài liệu - Văn kiện - Văn bản của Trang thông tin điện tử.

Share |
Các bài viết khác:
BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI NHIỆM KỲ 2015-2020 (11/5)
Xuân Nhâm Ngọ và tác phẩm 'Lịch sử nước ta' của Bác Hồ (10/9)
Hai bài thơ chúc Tết năm Thìn của Hồ Chủ Tịch (10/9)
Xây dựng 32 “Phòng Hồ Chí Minh” (10/9)
Học và làm theo Bác trong công tác tuyên truyền (10/9)
Chỉ thị 1973/CT-TTg năm 2011 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành (10/9)
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (10/9)
Tư tưởng về Xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/9)
Báo Nhân dân mở cuộc thi viết về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (10/9)
Một số kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2010 (10/9)
Thông báo
Thông báo về nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và nộp hồ sơ dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2016.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông báo về việc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Thông báo về việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2015 - 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính